Motie-Haubrich-Gooskens (PvdA) c.s. inzake een verbod op investeringen in ondernemingen van clustermunitie (EK 32.187 (R1902), F)In deze motie wordt de regering verzocht stappen te nemen om te komen tot een verbod op aantoonbare directe investeringen in de productie, verkoop en distributie van clustermunitie.ingediend

18 januari 2011

afhandeling

29 maart 2011

resultaat

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie, SGP, CDA, PvdA, PvdD, OSF, GroenLinks en SP stemden voor

bij

indiener

mede ondertekend door