Motie-Haubrich-Gooskens (PvdA) c.s. over aanpassing van het regeringsstandpunt over de doorvoer van clustermunitie over Nederlands grondgebied (EK 32.187 (R1902), G)In deze motie wordt de regering verzocht het kabinetsstandpunt inzake doorvoer van clustermunitie over Nederlands grondgebied te herzien zodat uitgegaan wordt van een algeheel verbod op doorvoer, alsmede de Staten-Generaal zo spoedig mogelijk te informeren over de vraag op grond van welke verdragen, onder welke randvoorwaarden en op grond van welke overwegingen van dit verbod uitzondering kan worden verleend.ingediend

18 januari 2011

resultaat

ingetrokken op 29 maart 2011

bij

indiener

mede ondertekend door