Eerste Kamer ontvangt Arabische AmbassadeursDe Voorzitter van de Eerste Kamer René van der Linden en de senatoren Paul Russell (CDA), Frank van Kappen (VVD), Tiny Kox (SP) en Arjen Vliegenthart (SP) hebben op 23 mei 2011 een delegatie van 11 in Den Haag geaccrediteerde Ambassadeurs uit Arabische landen ontvangen. De delegatie onder leiding van de Deken van de Arabische Ambassadeurs, Ali Thani Alsuwaidi (Ambassadeur van de Verenigde Arabische Emiraten), bestond verder uit de Ambassadeurs van Jemen, Libanon, Marokko, Saoedie Arabië, Oman, Algerije, Soedan, Irak, Koeweit, Tunesië en de algemene delegatie van Palestina.

Tijdens deze unieke bijeenkomst kwamen vele onderwerpen aan de orde die betrekking hebben op de verhouding tussen Nederland en de Arabische landen en de ingrijpende ontwikkelingen die gaande zijnde in de Arabische wereld. 

Van Arabische zijde werd benadrukt dat veel Arabische landen de historische relatie met Nederland hoog schatten en Nederland een belangrijke rol toekennen in de internationale betrekkingen, met name ook, vanwege de goede verhoudingen met beide zijden, bij de oplossing van de Israelisch-Palestijnse kwestie.

De Nederlandse senatoren gingen in op de rol van de Nederlandse Senaat in het internationaal verkeer en de betekenis van parlementaire diplomatie. Het buitengewoon grote belang van het Midden-Oosten voor Europa en Nederland, uit oogpunt van geopolitieke ligging, de regio als bakermat van drie grote wereldgodsdiensten en het belang van de energievoorziening, werd onderstreept. Aan de orde kwam het wederzijds belang bij stabiele ontwikkelingen. Ook werd onderstreept het belang van de relatie met de Europese Unie, de Verenigde Staten en de rol van de Verenigde naties.

Van de kant van de Senaat werd gewezen op de instrumenten en expertise waarover de Raad van Europa beschikt om te komen tot versterking van mensenrechten, rechtsstaat en democratie.

De Ambassadeurs en de Senatoren waren het eens dat de zeer openhartige discussie een vervolg verdient. Daartoe zijn intenties uitgesproken.

Grotere versie foto

Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 3 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.
(c) Hans Kouwenhoven
Afbeelding 1 - (c) Hans Kouwenhoven