Generaal-majoor der Mariniers (b.d.) F.E. van Kappen (VVD)

Frank van Kappen (1941) is sinds 12 juni 2007 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer.

Hij is senior beleidsadviseur bij het The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) en generaal-majoor b.d. der Mariniers en was onder meer de hoogste militair adviseur van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.


Personalia

 • geboren te Semarang (Ned.-Indië), 4 augustus 1941  
 • gehuwd te 's-Gravenhage, 8 juli 1967  

kinderen

 • 2 zoons  

woonplaats

 • Doorn, Utrecht  

levensbeschouwing

 • protestants  

Opleidingen

 • hogere managementopleiding aan het "US Naval War College", 1987-1988  
 • voortgezette wetenschappelijke vorming, KIM/Koninklijk Instituut voor de Tropen, van 1965 tot 1966  
 • officiersopleiding KIM (Koninklijk Instituut voor de Marine) te Den Helder, van 1961 tot 1964  
 • H.B.S.-B "Dalton Lyceum" te 's-Gravenhage, van 1955 tot 1961  

overige

 • opleiding "mountain and arctic warfare survival instructor" in Noorwegen, van 1973 tot 1975  
 • verbindingen en elektronische oorlogvoering, van 1967 tot 1968  
 • commando-opleiding ("Special Forces") bij het Korps Commando Troepen en in het Verenigd Koninkrijk, 1966  
 • diverse wapenopleidingen, Korps Mariniers te Doorn, van 1964 tot 1965  

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 12 juni 2007
 • "senior concept developer NATO" vanaf 2007 tot 2010
 • "senior mentor land and maritime component commander NATO" vanaf 2003 tot 2008
 • Senior beleidsadviseur TNO te 's-Gravenhage vanaf 1999 tot 2015
 • Officier Korps Mariniers vanaf 1964 tot 1998

andere activiteiten

 • Lid adviesraad "military talent for business solutions" vanaf 2012 tot 2016
 • Voorzitter raad van toezicht "International security experimentation & transformation institute" vanaf 2007 tot 2011
 • Lid raad van advies E-semble vanaf 2006 tot 2014
 • Senior adviseur HCSS (The Hague Centre for Strategic Studies) vanaf 2004
 • Vaste gastdocent verbonden aan Clingendael vanaf 2000

Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • Senior adviseur HCSS (The Hague Centre for Strategic Studies) vanaf 2004
 • Vaste gastdocent verbonden aan Clingendael vanaf 2000

afgesloten

 • Lid adviesraad "military talent for business solutions" vanaf 2012 tot 2016
 • Voorzitter raad van toezicht "International security experimentation & transformation institute" vanaf 2007 tot 2011
 • "senior concept developer NATO" vanaf 2007 tot 2010
 • Lid raad van advies E-semble vanaf 2006 tot 2014
 • "senior mentor land and maritime component commander NATO" vanaf 2003 tot 2008
 • Senior beleidsadviseur TNO te 's-Gravenhage vanaf 1999 tot 2015

Onderscheidingen

ridderorden

 • officier in de orde van oranje-nassau, 8 juni 1995  
 • ridder in de orde van oranje-nassau, juli 1982  

buitenlandse

 • "legion of merit" (V.S.), december 1996  
 • commandeurskruis "merito naval (primera classe)" Venezuela, 7 juli 1995  
 • "medaille naval almirante Luis Brion" Venezuela, 23 juli 1993  
 • diverse operationele / herinneringsmedailles  

overige

 • operationele medaille (KM)  
 • onderscheidingsteken voor eervolle langdurige effectieve dienst als officier  
 • diverse herinneringsmedailles  

Anciënniteit

3759 dagen
(12 juni 2007 tot heden)