Nederlandse Leden PACE bezorgd over bestedingsruimte Raad van Europa



De Leden Elzinga (Eerste Kamer, SP) en Omtzicht (Tweede Kamer, CDA) van de Nederlandse delegatie naar de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) hebben tijdens de behandeling van de begroting van de Raad van Europa in de Parlementaire Assemblee hun zorgen geuit over de reële daling van de bestedingsruimte van de Raad. De begroting van de organisatie voor 2012 en 2013 is vastgesteld op € 127 miljoen. Gelet op de nullijn die al enkele jaren geldt voor de Raad van Europa dreigt voor de organisatie nu een reële achteruitgang in haar bestedingsmogelijkheden, zo waarschuwden de Nederlandse parlementariërs tijdens de derde deelsessie van de Assemblee.

Grotere versie foto

Elzinga en Omtzigt wezen op het feit dat de begroting voor de Europese Unie bijna het zeshonderdvoudige bedraagt, en onlangs weer met 4,9% is verhoogd. Zij spraken de verwachting uit dat Raad van Europa ondanks de financiële beperkingen in de periode 2012- 2013 onverminderd zijn inspanningen op het terrein van democratie, mensenrechten en rechtshandhaving zal voortzetten.

Oorkonde voor senator Bemelmans-Videc

De PACE-delegatie nam afscheid van senator Bemelmans-Videc die gedurende 8 jaren lid was van de delegatie waarvan zij de laatste vier optrad als voorzitter. Op maandag 20 juni 2011 kreeg mevrouw Bemelmans uit handen van de President van de Assemblee, de heer Mevlüt Çavuşoğlu, een herinneringsoorkonde uitgereikt.

Tijdens haar laatste bijdrage aan de beraadslagingen van de Assemblee wees mevrouw Bemelmans-Videc met nadruk op het belang en de noodzaak van een respectvol debat tussen de vertegenwoordigers van de drie machten binnen de 'trias politica'.

"Het is weinig zinvol als politici hun mening ten beste geven over de rechterlijke macht en vonnissen die door rechters zijn gewezen zonder dat zij de feiten kennen. Ieder van de drie machten heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, zeker ook als het gaat om de bescherming van de mensenrechten", aldus Bemelmans-Videc, die na twaalf jaar lidmaatschap afscheid nam van de Eerste Kamer.



Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.