Eerste Kamer kiest Senatoren Putters en Franken tot OndervoorzittersDe Eerste Kamer heeft op 5 juli senator prof. dr. Kim Putters (PvdA) gekozen in de functie van eerste Ondervoorzitter. Senator prof. mr. Hans Franken (CDA) werd vervolgens gekozen in de functie van tweede Ondervoorzitter. Putters en Franken waren de enige kandidaten voor respectievelijk de functie van eerste en tweede Ondervoorzitter.

De twee functies waren vacant sinds de installatie van de nieuw gekozen Eerste Kamer op 7 juni 2011. De verkiezing van de twee ondervoorzitters vindt regulier plaats na de verkiezing van de Kamervoorzitter. Op 28 juni koos de Eerste Kamer VVD-senator Fred de Graaf tot haar Voorzitter. Met het vervullen van deze functies is de Huishoudelijke Commissie van de Kamer compleet. De Ondervoorzitters nemen ook deel aan de vergadering van het College van Senioren.

Kim Putters (37 jaar, Lid van de Eerste Kamer sinds juni 2003 en vice-voorzitter van de PvdA-fractie) is werkzaam als hoogleraar Management van Instellingen in de Gezondheidszorg bij het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Senator Putters zei in een toelichting op zijn kandidatuur dat hij als eerste Ondervoorzitter ruimte wil bieden aan een levendig politiek debat. Hij is ingenomen met de verjonging van de Eerste Kamer, die het gevolg is van de verkiezingen op 23 mei, waarbij relatief veel jongere kandidaten in de Kamer werden verkozen.

Hans Franken (74 jaar, Lid van de Eerste Kamer sinds september 2004 en vice-voorzitter van de CDA-fractie) is werkzaam als hoogleraar informatierecht aan de Universiteit Leiden. Senator Franken motiveerde zijn kandidatuur tegenover zijn collega's met het voornemen in gezamenlijkheid de werkzaamheden van de Kamer zo goed mogelijk te faciliteren. Waar het gaat heldere externe profilering van de Eerste Kamer sloot Franken zich aan bij de ambitie van eerste Ondervoorzitter Putters, die de zichtbaarheid van het werk van de Senaat met name onder jongeren wil vergroten.Deel dit item: