Eerste Kamer wil spoedig antwoord regering op motie hypotheekrenteaftrekDe vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin (BZK/AZ) en de commissie voor Financiën van de Eerste Kamer hebben in een gezamenlijke brief aan de regering verzocht om een spoedige reactie op een motie over het stelsel van hypotheekrenteaftrek. Het betreft een motie ingediend door senator Kuiper (ChristenUnie), die op 1 november door de Eerste Kamer werd aangenomen. In deze motie wordt de regering verzocht om een commissie in te stellen die een studie doet naar een meer toekomstbestendig stelsel van hypotheekrenteaftrek.

Beide commissies van de Eerste Kamer bespraken op 1 november de Woonvisie van het kabinet, die mede is opgesteld op aandringen van de Eerste Kamer. Kort daarvoor had de Kamer in haar plenaire vergadering de motie Kuiper aangenomen met 38 tegen 37 stemmen. De vaste Kamercommissies verzoeken de regering om de Kamer in elk geval ruim vóór de Algemene Financiële Beschouwingen in de Eerste Kamer te laten weten wat haar reactie is op de motie Kuiper. Deze beschouwingen vinden plaats op 22 november aanstaande.

Woningmarkt

In de motie Kuiper, die de steun kreeg van negen Kamerfracties maar niet van de fracties van VVD, CDA en PVV, wordt opgemerkt dat het huidig stelsel van de hypotheekrenteaftrek op termijn aan herziening toe is. Overwogen wordt dat een herziening van het stelsel recht doet aan de positie van de huidige huizenbezitters en tevens onevenwichtigheden op de woningmarkt moet verminderen. Een herziening van het stelsel moet eveneens leiden tot een vermindering van private schulden van burgers. Een andere overweging in de motie is dat het bestaande stelsel van hypotheekrenteaftrek een groot beslag legt op de algemene middelen.

De brief van de Kamercommissies voor Financiën en Binnenlandse Zaken is verzonden naar minister-president Rutte en minister De Jager van Financiën.


Deel dit item: