Parlementaire Onderzoekscommissie Eerste Kamer onderzoekt verzelfstandiging / privatisering van 4 voormalige staatsbedrijvenDe Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering/Verzelfstandiging Overheidsdiensten van de Eerste Kamer heeft dinsdag 29 november 2011 een Plan van aanpak gepresenteerd aan de Kamer. Hierin wordt het kader geschetst voor de opzet en vraagstelling van het onderzoek. De onderzoekscommissie heeft vier casus geselecteerd van voormalige overheidsinstellingen en activiteiten die in de afgelopen twee decennia zijn verzelfstandigd of geprivatiseerd. Het betreft de verzelfstandiging van de Nederlandse Spoorwegen, de privatisering van KPN, de liberalisering van de energiemarkt - toegespitst op de verzelfstandiging van TenneT - en als vierde casus de verzelfstandiging van het UWV.

De Parlementaire Onderzoekscommissie, die op 4 oktober van dit jaar door de Voorzitter van de Eerste Kamer werd ingesteld, concentreert haar onderzoek op de parlementaire besluitvorming voorafgaand aan de verzelfstandiging en privatisering van de vier casus. Volgens de commissie geven de vier geselecteerde bedrijven tezamen een goed beeld van de privatiseringen en verzelfstandigingen in de afgelopen twintig jaar.

In de periode tot en met april 2012 worden deelrapporten opgesteld met ondersteuning van adviesorganen en experts. De onderzoekscommissie wil met name de parlementaire besluitvorming analyseren die vooraf ging aan de privatisering en verzelfstandiging van de vroegere overheidsbedrijven. In mei 2012 houdt de parlementaire onderzoekscommissie openbare hoorzittingen. Daarbij wordt genodigden om een toelichting gevraagd op de overwegingen en inzichten die mede bepalend waren voor besluiten die destijds zijn genomen over het op afstand plaatsen van de vier overheidsactiviteiten. In september 2012 verwacht de commissie haar eindrapport aan de Eerste Kamer te kunnen presenteren.


Deel dit item: