Expertmeeting over de nationale politie11 mei 2012

De Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie houdt dinsdag 15 mei 2012 van 9.15 tot 11.15 uur een informatiebijeenkomst over de nationale politie. De commissie Veiligheid en Justitie wil de bijeenkomst gebruiken om zich nader te informeren over de mogelijke gevolgen van de Politiewet 200. en de Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 201X.

Voor de bijeenkomst zijn de volgende deskundigen uitgenodigd: de heer prof. dr. C. Fijnaut (emeritus hoogleraar strafrecht en criminologie), de heer dr. H.Ph.J.A.M. Hennekens (vml. lid van de Raad van State), de heer G. van de Kamp (voorzitter politievakbond ACP),  de heer mr. dr. J. Koopman (vml. manager Strategie bij de Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland) en heer prof. dr. ir. J. Terpstra (hoogleraar criminologie).

Tijdens de bijeenkomst zal ondermeer gesproken worden over de meerwaarde van een op nationale schaal georganiseerde politie, de territoriale indeling van de politie, de positie van de regioburgemeester, de ministeriële verantwoordelijkheid voor de politie, de verdeling tussen ordehandhaving en strafrechthandhaving, de prestaties in de strafrechtketen en het implementatietraject van dit wetsvoorstel.

Deze bijeenkomst vindt plaats in de Plenaire vergaderzaal van de Eerste Kamer der Staten Generaal en is openbaar toegankelijk. Daarnaast is de bijeenkomst ook via de website van de Eerste Kamer te volgen.


Deel dit item: