Verslagen openbare gesprekken onderzoek privatisering/verzelfstandiging overheidsdiensten openbaarDe parlementaire onderzoekscommissie privatisering/verzelfstandiging overheidsdiensten (POC) heeft de verslagen van de openbare gesprekken die zij van 4 tot en met 13 juni 2012 heeft gevoerd op woensdag 27 juni 2012 gepubliceerd. De commissie, onder voorzitterschap van senator Roel Kuiper, heeft gesproken met personen – onder wie oud-bewindslieden, oud-senatoren en voormalige topambtenaren - die betrokken waren bij het privatiserings- en verzelfstandigingsbeleid van overheidsorganisaties in Nederland in de afgelopen twintig jaar. Doel is om via deze gesprekken inzicht te krijgen in de overwegingen en inzichten die mede bepalend waren voor besluiten om overheidsoverheidsorganisaties op afstand te plaatsen.

De uitkomsten van de openbare gesprekken worden verwerkt in het eindrapport dat de commissie naar verwachting in oktober-november 2012 aan de Voorzitter van de Eerste Kamer aanbiedt. In dit eindrapport zal de commissie aanbevelingen doen voor beleid en wetgeving en de rol van het parlement bij toekomstige privatiseringen en verzelfstandigingen. Uiteindelijk doel van het onderzoek is het zo mogelijk verbeteren van de kwaliteit van toekomstige parlementaire besluitvorming.

De commissie heeft bijzondere aandacht voor de relatie tussen de burger en de rijksoverheid bij de verzelfstandigingen en privatiseringen. Voorzitter Kuiper: “De commissie kijkt vooral naar hoe de besluitvorming heeft plaatsgevonden en naar de rol van het parlement daarbij. Hoe kunnen we het beter doen? Niet om mensen ter verantwoording te roepen, maar om ervan te leren. Een van de belangrijke onderzoeksvragen daarbij is het perspectief van de burger. Dat betekent dat we vooral goed gaan kijken hoe het belang van de burger is gewogen in de besluitvorming.”

De onderzoekscommissie is op 4 oktober 2011 ingesteld door de Voorzitter van de Eerste Kamer.

------------------------------------------------------------------------------------------------


Deel dit item: