Eerste Kamer vraagt kabinet reactie op privatiseringsrapportDe Eerste Kamer wil een reactie van het kabinet op de uitkomsten van het onderzoek uit de Eerste Kamer naar de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten de afgelopen decennia. De Senaat heeft hiertoe dinsdag een motie van het lid Bröcker (VVD) met unanieme stemmen aangenomen. Het rapport 'Verbinding verbroken?' behandelt de parlementaire besluitvorming - in Eerste Kamer en Tweede Kamer - over post en telefonie, de NS, de re-integratiesector en de energiesector en gaat in het bijzonder ook over de effecten voor burgers. De parlementaire onderzoekscommissie doet achttien aanbevelingen hoe hiermee voortaan om te gaan en om de verbinding tussen overheid en de burger te verbeteren.

De commissie is décharge verleend. 

Ondertussen gaat de Eerste Kamer de komende tijd zelf ook aan de slag met aanbevelingen die haar eigen werkwijze raken. Zo beveelt de commissie onder meer aan om eerder algemene debatten te houden over grote maatschappelijke vraagstukken en vanuit het parlement meer aandacht te besteden aan de uitvoering van beleid.Deel dit item: