Hoorzitting Interparlementaire Commissie Taalunie over het Afrikaans30 november 2012

Op maandag 3 december 2012 vindt in de Eerste Kamer een hoorzitting plaats van de Interparlementaire Commissie (IPC) van de Nederlandse Taalunie. De IPC gaat zich buigen over het Afrikaans. Daarbij gaat het om antwoord op vragen als: wat is de positie van die taal in het huidige Zuid-Afrika? Is de positie van het Afrikaans wettelijk voldoende verankerd? Heeft de taal nog een plek in het openbare leven? Is er reden tot optimisme of juist niet?  

De hoorzitting is rechtstreeks te volgen op de livestream en begint om 11.00 uur. 

Taalunie

In de Nederlandse Taalunie werken Nederland, Vlaanderen (België) en Suriname samen voor de Nederlandse taal. Het beleid van de Taalunie wordt bepaald door het Comité van Ministers dat bestaat uit de Nederlandse en Vlaamse bewindspersonen bevoegd voor Onderwijs en Cultuur. De IPC ziet toe op dat beleid en wordt gevormd door leden van het Vlaams Parlement en de (Nederlandse) Eerste Kamer en Tweede Kamer. Op dit moment is Martin Bosma (Nederland) voorzitter van de IPC en is Johan Verstreken (Vlaanderen) vicevoorzitter.

De volgende personen uit Zuid-Afrika zullen door de Vlaamse en Nederlandse parlementsleden worden gehoord:

  • dr. Michael Le Cordeur, voorzitter Afrikaanse Taalraad, Universiteit Stellenbosch.
  • Flip Buys, voorzitter vakbond Solidariteit, waartoe ook FAK en Afriforum behoren.
  • Henry Jeffreys, oud-hoofdredacteur dagblad Die Burger, Kaapstad.
  • professor Koos Malan, rechtenfaculteit Universiteit van Pretoria.

Senator Huijbregts - Schiedon treedt op als rapporteur. Tijdens de namiddagvergadering van de IPC, om 14.00 uur, brengt zij verslag uit aan de aanwezige leden van het Comité van Ministers, de Vlaamse minister Joke Schauvliege en de Nederlandse minister Jet Bussemaker.

Sociale media menu


Deel dit item: