W.H. Huijbregts-Schiedon (VVD)

Helmi Huijbregts-Schiedon (1948) is sinds 12 juni 2007 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer. Vanaf 7 juni 2011 is zij vice-fractievoorzitter.

Ze was lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.


Personalia

 • geboren te Rotterdam, 13 mei 1948  
 • gehuwd te Breda  

woonplaats

 • Oosterhout, Noord-Brabant  

Loopbaan

 • waarnemend burgemeester van Bronckhorst van 2 februari 2015 tot 22 oktober 2015  
 • waarnemend burgemeester van Lochem, van 1 oktober 2013 tot 9 januari 2014  
 • waarnemend burgemeester van Roosendaal, van 1 juli 2010 tot 14 januari 2011  
 • burgemeester van Oosterhout, van 15 september 2001 tot 1 maart 2009  
 • lid Gedeputeerde Staten (belast met economische zaken, arbeidsmarktbeleid, toerisme en recreatie) van Noord-Brabant, van april 1995 tot oktober 2001  
 • lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, van 1991 tot oktober 2001  
 • wethouder (van onderwijs, cultuur, milieu en financiën) van Teteringen, van september 1978 tot oktober 1984  
 • lid gemeenteraad van Teteringen, van mei 1978 tot oktober 1984  
 • provinciaal consulent Overheid, Leerlingwezen Noord-Brabant, van 1988 tot 1992  
 • secretaresse, van 1967 tot 1971  

Nevenfuncties

huidige

Voorzitter RvC Intergas Holding BV

vorige

 • lid Raad van Commissarissen Attero  
 • lid Raad van Toezicht Tender Jeugdzorg  
 • voorzitter Raad van Toezicht Vrijetijdshuis Brabant  
 • voorzitter tijdelijke adviescommissie Krachtig Bestuur Brabant, van 2012 tot 2013  
 • voorzitter TOP (Toeristisch Ondernemers Platform) Brabant  
 • informateur collegebesprekingen gemeente Breda, maart 2010  
 • voorzitter Bevolkingsonderzoek Borstkanker Zuid te 's-Hertogenbosch, vanaf 2004  
 • lid Rfv (Raad voor Financiële Verhoudingen), tot 1 januari 2007  
 • voorzitter Raad van Toezicht Amphia Ziekenhuis Breda  
 • voorzitter Stichting Moerdijkse Hoek  
 • lid Raad van Commissarissen Eindhoven Airport N.V.  
 • lid Raad van Commissarissen Brabantse Ontwikkelings Maatschappij  
 • lid Raad van Commissarissen EPZ  
 • lid Raad van Commissarissen PNEM/Mega N.V.  
 • lid Raad van Commissarissen Essent N.V.  
 • voorzitter Havenschap Moerdijk  
 • lid bestuur Stichting Expertise Centrum  
 • vicevoorzitter Sociaal-Cultureel Centrum Breda  
 • voorzitter Stichting Basiseducatie Breda e.o.  
 • lid bestuur/penningmeester a.i. Scouting Nederland  
 • voorzitter Stichting Brabants Historisch Documentatiecentrum  
 • lid Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant  
 • lid Provinciale Adviesraad Welzijn, Onderwijs en Cultuur  

Partijpolitieke functies

 • vicevoorzitter VVD-fractie Eerste Kamer  

vorige

 • lid kandidaatstellingscommissie VVD Breda, 2010-2011  
 • voorzitter kandidaatstellingscommissie VVD Provinciale-Statenverkiezingen Noord-Brabant, 2007  
 • voorzitter programmacommissie VVD Provinciale-Statenverkiezingen Noord-Brabant, 2003  
 • lid kandidaatstellingscommissie VVD Tweede Kamer, 2002  
 • lid Stuurgroep Haya van Somerenstichting  
 • lid redactieraad "Provincie en Gemeente", maandblad bestuurdersvereniging VVD  
 • lid redactieraad "Vrijheid en Democratie", maandblad VVD  
 • lid bestuur Verenging Staten- en Raadsleden VVD  
 • fractievoorzitter VVD Provinciale Staten van Noord-Brabant, van 1993 tot 1995  

Onderscheidingen

ridderorden

 • Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 14 september 2001  

Anciënniteit

3759 dagen
(12 juni 2007 tot heden)