Parlementsvoorzitters ‘Founding Member States’ EU bespreken versterking parlementair toezicht op EMUDe Voorzitter van de Eerste Kamer, Fred de Graaf, heeft op 11 januari 2013 deelgenomen aan een informele discussiebijeenkomst van Voorzitters van de parlementen van de oorspronkelijke zes lidstaten van de Europese Gemeenschap (de ‘Founding Member States’) en van de (onder)voorzitter van het Europees Parlement in Luxemburg. Onderwerp van bijeenkomst was het vergroten van het parlementair toezicht op besluiten binnen de Economische en Monetaire Unie en in het bijzonder het begrotingsbeleid. Namens de Tweede Kamer nam Voorzitter Anouchka van Miltenburg deel aan de bijeenkomst.

Parlementsvoorzitters Founding Member States
Grotere versie foto

Op initiatief en onder voorzitterschap van de Luxemburgse parlementsvoorzitter Laurent Mosar spraken de Voorzitters over het op 1 januari 2013 in werking getreden verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur in de Economische en Monetaire Unie. Dit verdrag, ook wel aangeduid als het ‘Begrotingspact’, kent een bepaling waarin nationale parlementen en het Europees Parlement worden opgeroepen om gezamenlijk een conferentie te organiseren over het begrotingsbeleid en andere onder het verdrag vallende kwesties. De goedkeuringswet bij het Begrotingspact is op dit moment aanhangig in de Tweede Kamer en zal, na aanvaarding door de Tweede Kamer, door de Eerste Kamer behandeld worden.

Omdat bespreking in de Eerste Kamercommissies voor Financiën en Europese Zaken over de precieze uitwerking van deze bepaling uit het Begrotingspact nog moet plaatsvinden, heeft Voorzitter De Graaf benadrukt dat de bijeenkomst in Luxemburg wat de Eerste Kamer betreft vooral diende als een eerste gedachtevorming over de organisatie van een dergelijke conferentie. Besluitvorming zal pas tot stand kunnen komen tijdens de Conferentie van Voorzitters van parlementen van de EU-lidstaten in april te Cyprus, waarbij de voorzitters van alle EU-parlementen het Europees Parlement aanwezig zijn. Met dit voorbehoud is op voordracht van het Luxemburgse voorzitterschap een werkdocument opgesteld dat mogelijke denkrichtingen bevat over onder meer de frequentie, locatie, samenstelling en werking van de nieuw op te richten conferentie. Het definitieve werkdocument zal besproken worden in de beleidsverantwoordelijke Eerste Kamercommissies. Met het werkdocument wordt beoogd een goede discussiebasis over dit onderwerp te bieden voor de vergadering van alle parlementsvoorzitters in april 2013.

De delegaties hadden een lunch met de Luxemburgse premier, tevens (aftredend) voorzitter van de Eurogroep, Jean-Claude Juncker.


Zie ook: 


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Parlementsvoorzitters Founding Member States