Opstelten komt Eerste Kamer tegemoet bij ProstitutiewetMinister Opstelten (Veiligheid en Justitie) is bereid de voorgenomen registratieplicht voor prostituées en de zogenoemde vergewisplicht voor klanten van prostituées te schrappen uit het wetsvoorstel Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche dat momenteel bij de Eerste Kamer in behandeling is. De minister heeft dat dinsdag laten weten in een brief aan de Senaat. Opstelten kreeg onlangs forse kritiek vanuit de Eerste Kamer over beide zaken. De registratieplicht kent volgens de Eerste Kamer problemen met betrekking tot privacy en zou averechts werken. De vergewisplicht voor klanten stuit op privacybezwaren en zou moeilijk uitvoerbaar zijn. Het debat over de aanscherping van het prostitutiebeleid was op 28 mei 2013 geschorst in de Eerste Kamer.

Opstelten is nu bereid naar aanleiding van de motie-Strik c.s. beide omstreden onderdelen middels een novelle uit het wetsvoorstel te halen. De motie verzoekt de minister het wetsvoorstel te splitsen en de registratie- en vergewisplicht te schrappen, maar tegelijkertijd het invoeren van landelijk vergunningsysteem voor seksbedrijven voortvarend ter hand te nemen. Het oordeel over de motie laat de minister aan de Eerste Kamer. Het overblijvende wetsvoorstel is volgens de minister “zonder twijfel ook zelfstandig van betekenis.” De Eerste Kamer gaat op 9 juli 2013 verder met de behandeling van het wetsvoorstel.

Zie ook:

"Debat Prostitutiewet wederom geschorst"

"Eerste Kamer houdt behandeling Prostitutiewet aan" 

"Expertmeeting over de Prostitutiewet 12 juni 2012"


Deel dit item: