Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over splitsing van dit wetsvoorstel door middel van een novelle (EK 32.211, L)In deze motie wordt de regering verzocht om te voorzien in splitsing van dit wetsvoorstel door middel van een novelle, waardoor de invoering van de uniforme vergunningplicht voortvarend ter hand kan worden genomen.ingediend

28 mei 2013

resultaat

Op 9 juli 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie en PVV stemden tegen.

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden

Op 1 maart 2014 is de Novelle Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (33.885) ingediend bij de Tweede Kamer.