Voorbereiding debat Eerste Kamer over de Staat van de RechtsstaatOp dinsdag 11 maart vindt in de Eerste Kamer een debat plaats met minister Opstelten (V&), staatssecretaris Teeven (V&J) en minister Plasterk (BZK) over de Staat van de Rechtsstaat.  De commissie Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer hield ter voorbereiding op dit debat op dinsdag 4 februari een expertmeeting. Bij deze bijeenkomst kwamen drie thema's aan bod: de rechtspraak, het strafrecht en de grondrechten. Voormalig Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer hield op de expertmeeting een algemene inleiding.

Voor de expertmeeting waren onder meer uitgenodigd de president van de Hoge Raad Geert Corstens, de voormalig vice-president van de Raad van State Herman Tjeenk Willink, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak Maria van de Schepop en oud-minister van Justitie, thans hoogleraar, Ernst Hirsch Ballin.

Het debat over de Staat van de Rechtsstaat op 11 maart is één van de zogenoemde thematische beleidsdebatten die de Eerste Kamer - naast de behandeling van wetsvoorstellen - geregeld heeft met het kabinet. Zo debatteerde de Senaat afgelopen najaar met minister Bussemaker (OCW) over cultuur en debatteert de Eerste Kamer op 11 februari met minister Kamp (Economische Zaken) over innovatie.


Deel dit item: