Wetsvoorstellen raadgevend en correctief referendum aangenomenDe Eerste Kamer heeft dinsdag 15 april de initiatiefwetsvoorstellen voor een raadgevend en een correctief referendum aangenomen. De fracties van PvdA, PVV, GL, SP, D66, PvdD, OSF, 50PLUS stemden voor, de fracties van VVD, CDA, SGP en CU stemden tegen. 

Het initiatiefwetsvoorstel voor een correctief referendum maakt het via een wijziging van de Grondwet mogelijk om, op initiatief van burgers, een bindend correctief referendum te houden over een wetsvoorstel dat door de Staten-Generaal is aangenomen. Het initiatiefwetsvoorstel voor een raadgevend referendum behoeft geen Grondwetswijziging en heeft als doel om de wetgever te adviseren voorgenomen wetgeving te wijzigen. Dit referendum is niet bindend.

In het plenaire debat van 8 april 2014 gaf minister Plasterk (BZK) aan dat de regering over beide wetsvoorstellen neutraal adviseert. De minister benadrukte wel dat het moet gaan om een laatste redmiddel en dat het geen standaard praktijk mag worden. Senator Koole (PvdA) pleitte in dit debat voor het opnemen van een horizonbepaling in het wetsvoorstel voor een raadgevend referendum. Hiermee wordt geregeld dat het raadgevend referendum vervalt als (de uitvoeringswet voor) het correctief referendum in werking is getreden. Ook vroeg de senator om het vastleggen van een opkomstdrempel van 30 procent.

De initiatiefnemers Fokke, Schouw en Voortman hebben de Kamer bij brief van 10 april 2014 (EK 30.372 / 30.174, G  pdf icoon) geïnformeerd dat zij de twee voorgestelde wijzigingen zullen doorvoeren. Zij zullen hiertoe zo snel mogelijk een reparatiewet bij de wet raadgevend referendum voorleggen aan het parlement.


Deel dit item: