Eerste Kamer aanvaardt ParticipatiewetDe Eerste Kamer heeft dinsdag 1 juli de Invoeringswet Participatiewet en de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten aanvaard. De fracties van PvdA, D66, VVD, SGP, CU, CDA stemden voor. De fracties van 50PLUS, OSF, PvdD, SP, GL, PVV stemden tegen. De beide wetsvoorstellen geven vorm aan afspraken in het Regeerakkoord van PvdA en VVD, in het Sociaal Akkoord 2013 en in de Begrotingsafspraken 2014. De maatregelen zijn op 3 februari 2014 aangepast nadat daarover afspraken waren gemaakt met de fracties van D66, ChristenUnie en SGP in de Tweede Kamer.

  • De motie van senator Ester (CU) c.s. die de regering verzoekt om de positie van sociale werkplaatsen jaarlijks te evalueren en de Kamer daarover te rapporteren werd verworpen. De fracties van 50PLUS, PvdD, D66, SP, GL, SGP, CU en PVV stemden voor. De fracties van PvdA, CDA, VVD en OSF stemden tegen. Staatssecretaris Klijnsma gaf in het debat van 24 juni aan dat zij hier niets op tegen heeft en het oordeel over de motie aan de Kamer laat.
  • De motie van senator Elzinga (SP) c.s. die de regering verzoekt de zorgplicht voor de mensen die op 31 december 2014 in de Wsw werkzaam zijn op basis van een Wsw-dienstbetrekking te herstellen werd verworpen. De fracties van 50PLUS, OSF, PvdD, SP, GL, CU en PVV stemden voor. De fracties van PvdA, CDA, D66, VVD en SGP stemden tegen. Staatssecretaris Klijnsma had deze motie ontraden. 
  • De motie van senator Elzinga (SP) c.s. die de regering verzoekt de mantelzorgboete pas in te voeren (en het Koninklijk Besluit pas te slaan) na uitdrukkelijke instemming van de Eerste Kamer werd verworpen. De fracties van 50PLUS, OSF, PvdD, SP, GL en PVV stemden voor. De fracties van PvdA, D66, VVD, SGP, CU en CDA stemden tegen. Deze motie werd in het plenair debat van 24 juni door staatssecretaris Klijnsma ontraden. Klijnsma gaf aan dat er pas een besluit wordt genomen over de mantelzorgboete als er een debat met beide Kamers is geweest en dat de resultaten van het onderzoek naar de effecten van de mantelzorgboete daarbij zwaarwegend zijn. Zij merkte op dat het besluit tot het slaan van een Koninklijk Besluit steeds bij het kabinet ligt.
  • De motie van senator Elzinga (SP) c.s. die de regering verzoekt de invoering van de Participatiewet voorlopig nog niet te belasten met een taakstellende bezuiniging en de omvang van de bezuiniging te laten afhangen van het succes van de gedecentraliseerde uitvoering van de Participatiewet werd verworpen. De fracties van 50PLUS, OSF, PvdD, SP en GL stemden voor. De fracties van PvdA, D66, VVD, SGP, CU, CDA en PVV stemden tegen. Deze motie was door staatssecretaris Klijnsma ontraden.

Zie ook:


Deel dit item: