Wetsvoorstel partnertoeslag AOW ingetrokkenStaatssecretaris Klijnsma (SZW) heeft het wetsvoorstel Algemene Ouderdomswet van gezamenlijk inkomen gehuwde pensioengerechtigde en diens echtgenoot bij brief van 30 juni 2014 ingetrokken nadat haar was gebleken dat er in de Eerste Kamer geen meerderheid voor het wetsvoorstel is. Het voorstel werd op 1 oktober 2013 aangenomen door de Tweede Kamer, met steun van de fracties van de VVD, GroenLinks en PvdA. De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid had de staatssecretaris bij brief van 22 mei 2014 gevraagd naar haar voornemens met betrekking tot dit wetsvoorstel.

De staatssecretaris stelt in haar brief dat voor het vervallen van de ingeboekte bezuiniging ruimte is gevonden binnen de begroting van SZW. Met het intrekken van het wetsvoorstel vervalt de bepaling waarmee werd geregeld dat incidentele inkomsten van de jongere partner niet leiden tot het definitief beëindigen van het recht op partnertoeslag. Volgens Klijnsma zou het niet rechtvaardig zijn als een pensioengerechtigde als gevolg van de incidentele inkomsten van zijn echtgenoot zijn recht op toeslag definitief zou verliezen. De staatssecretaris zal via een nota van wijziging bij het nog in te dienen voorstel Verzamelwet SZW 2015 regelen dat het recht op toeslag weer kan herleven als het recht op toeslag is geëindigd uitsluitend als gevolg van een incidentele stijging van het inkomen van de echtgenoot.


Deel dit item: