Broekers-Knol: 'Aan de Rule of Law moeten we constant blijven werken'Tijdens de tweejaarlijkse vergadering van voorzitters van nationale parlementen van de lidstaten van de Raad van Europa in Oslo heeft Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol het thema 'Majority and opposition - striking a balance in democracy' ingeleid met een keynote speech. Zij refereerde aan de ramp met vlucht MH 17 in Oekraïne en vroeg zich af: waarom moesten 298 onschuldige mensen sterven? Zij gaf aan dat wij het aan de slachtoffers verplicht zijn door te gaan met de dialoog over vrijheid, democratie en rechtsstaat.

Key note Speech Broekers-Knol
Grotere versie foto

Centraal in haar toespraak stond de wijze waarop de dialoog in het parlement zou moeten plaats vinden. Goede oppositie is in een democratie onmisbaar. Goede oppositie staat het politieke debat niet in de weg. Integendeel, het versterkt het. Partijen moeten elkaar met argumenten zien te overtuigen. Het is in het bijzonder de rol van de parlementsvoorzitter de balans tussen regeringspartijen en oppositiepartijen in het debat te bewaken. Alle partijen moeten betekenisvol hun rol kunnen spelen en open staan voor elkaars argumenten.

De Kamervoorzitter eindigde haar toespraak met een citaat van de bij de ramp in Oekraïne omgekomen senator Willem Witteveen: 'The rule of law is not some place of refuge we own, it is not a home where we can go to sleep without worry. The rule of law is something that we need to work on continuously'.

Tijdens de conferentie kwamen ook de thema's 'Fundamental constitutional rights and freedoms - participation, trust and public debate as conditions for democracy' en 'Democracy, Sovereignty and Security in Europe' aan de orde. Met name het tweede thema werd door veel parlementsvoorzitters aangegrepen om afkeuring uit te spreken over de inbreuk op de soevereiniteit van Oekraïne die zich dit jaar heeft voorgedaan. Ook de secretaris-generaal Jagland van de Raad van Europa was daar kritisch over. Hij gaf wel aan dat Oekraïne een andere loop van de ontwikkelingen had kunnen bevorderen door al jaren geleden zelf consequenter de weg naar democratie en rechtsstaat, en de bestrijding van corruptie in te slaan. De Voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, Anne Brasseur, onderstreepte het belang op het Europese continent zowel fundamentele mensenrechten te handhaven als ook de veiligheid van de burgers te bewaken. Niemand had verwacht dat na de vreselijke wereldoorlogen en de koude oorlog in het beschaafde Europa conflicten nog met geweld zouden worden opgelost. Bij de oplossing van de ernstige crisis die zich nu in Europa voordoet, moeten de waarden die aan de vorming van de Raad van Europa en de Conventie te bescherming van de Rechten van de Mens ten grondslag hebben gelegen en die door alle leden van de Raad van Europa zijn onderschreven, leidend blijven, aldus Anne Brasseur.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 5 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.
Key note Speech Broekers-Knol
Afbeelding 1 - Key note Speech Broekers-Knol