Wet studievoorschot hoger onderwijs aangenomen en overig nieuws20 januari 2015

De Eerste Kamer heeft vandaag het voorstel

na hoofdelijke stemming met 36 stemmen voor en 29 stemmen tegen aangenomen.

De fracties van 50PLUS en SGP waren niet aanwezig bij de stemming over het wetsvoorstel en de stemmingen over onderstaande moties.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. CDA, PvdD en OSF stemden voor.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV, CDA, PvdD en OSF stemden voor.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. CDA, ChristenUnie, PvdD en OSF stemden voor.

Het wetsvoorstel 

is na hoofdelijke stemming met 56 stemmen voor en 10 stemmen tegen aangenomen.

De fractie van 50PLUS was niet aanwezig bij de stemming over het wetsvoorstel en de stemmingen over onderstaande moties.

De

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie, PVV, D66, CDA, GroenLinks, SP, PvdD en OSF stemden voor.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De fractie van de PVV stemde voor.

De

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.

De

is ingetrokken.

Het 

is als hamerstuk afgedaan. CDA, ChristenUnie en PVV is daarbij aantekening verleend.

De wetsvoorstellen

zijn als hamerstukken afgedaan. De fractie van de ChristenUnie is daarbij aantekening verleend.

Het wetsvoorstel

is als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.

De wetsvoorstellen

zijn als hamerstukken afgedaan.

Sociale media menu


Deel dit item: