Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten aangenomenDe Eerste Kamer heeft dinsdag 31 maart 2015 de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten aangenomen. Samen met de Participatiewet vormt dit wetsvoorstel de uitvoering van de afspraken in het Regeerakkoord van PvdA en VVD, in het Sociaal Akkoord 2013 en in de Begrotingsafspraken 2014 waarin is afgesproken extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat om 100.000 banen in de marktsector en 25.000 in de collectieve sector. Als blijkt dat het afgesproken aantal banen voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten achterblijft bij de afspraken die daarover zijn gemaakt, dan kan de staatssecretaris van Sociale Zaken een wettelijk quotum in werking stellen. 

De fracties van VVD, PvdA, CDA, CU, SGP, GL, SP, D66 en 50PLU stemden voor het wetsvoorstel. De fracties van OSF, PVV en PvdD stemden tegen.

Naast het wetsvoorstel werd er een motie aangenomen van senator Elzinga (SP). Deze motie verzoekt de regering om de wet twee jaar na de inwerkingtreding te evalueren. Bij deze evaluatie worden een aantal aspecten betrokken, zoals het aantal extra banen voor de doelgroep en het aantal heffingen. De fractie van het CDA stemde tegen.

Lees ook:


Deel dit item: