Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Initiatiefwet toezicht kredietunies aangenomen28 april 2015

De Eerste Kamer heeft dinsdag 28 april 2015 gedebatteerd over het Initiatiefvoorstel-Agnes Mulder en Nijboer Wet toezicht kredietunies. Dit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Agnes Mulder (CDA) en Nijboer (PvdA) beoogt heldere kaders te scheppen waarbinnen kredietunies in Nederland kunnen worden opgericht en werkzaam zijn. De initiatiefnemers willen met hun voorstel nieuwe initiatieven met betrekking tot ondernemingsfinanciering, in het bijzonder voor het midden- en kleinbedrijf (MKB), ruimte geven. Aan het einde van het debat werd het wetsvoorstel met algemene stemmen aangenomen.

Realiteitszin en ambitie

Senator Essers (CDA) voerde in het debat het woord namens de gehele vaste commissie voor Financiën. De senator stelde dat het wetsvoorstel enerzijds realiteitszin en anderszins ambitie uitstraalt. Ook de flexibiliteit en diversiteit en de mogelijkheid tot maatwerk spreken de commissie erg aan. Essers betoogde dat ondernemers - met name in het MKB - regelmatig grote moeite hebben met het verkrijgen van krediet. Tot de kredietcrisis bestond dit probleem niet of nauwelijks. De senator vroeg naar een onderbouwing van de manier waarop het wetsvoorstel een oplossing vormt voor dit probleem. Essers: "Hoeveel krediet wordt er op deze wijze verschaft, hoeveel kredietunies worden er opgericht, hoeveel ondernemers sluiten zich aan?" De senator vroeg ook waarom het bepalen van de maximale hoeveelheid opvorderbare gelden en het maximale aantal leden bij de minister is belegd. Tot slot vroeg senator Essers naar de consequenties voor de bancaire sector.

Belangrijke rol kredietunies

Initiatiefnemer Mulder stelde dat het initiatief om kredietverlening voor ondernemers te vergemakkelijken uit de vorige kabinetsperiode dateert. Mulder verwacht dat een groot aantal ondernemers gebruik zal maken van dit wetsvoorstel. Zowel ondernemers als kredietunies hebben aangegeven dat zij graag zien dat dit wetsvoorstel wordt aangenomen. Mulder stelde dat ook de SER heeft aangegeven dat kredietunies een belangrijke rol kunnen spelen in het verstrekken van krediet aan het MKB. Het wetsvoorstel biedt geen alomvattende oplossing van het probleem, maar levert wel een belangrijke bijdrage daaraan. Kamerlid Mulder verwacht niet dat kredietunies de bancaire sector sterk zullen beconcurreren.

Initiatiefnemer Nijboer gaf aan dat het wetsvoorstel beoogt een diverser investeringslandschap te creëren, met ruimte voor maatschappelijke initiatieven. Om flexibel in te springen op de eisen van de tijd is ervoor gekozen om de maximale hoeveelheid opvorderbare gelden en het maximale aantal leden bij ministeriële regeling te laten bepalen.

Minister Dijsselbloem (Financiën) gaf aan dat de ministeriële regeling ook ruimte biedt om te voldoen aan Europese regelgeving. De minister verwacht dat de bancaire sector een belangrijke rol blijft vervullen in MKB/financiering. Het is volgens de minister echter van belang om het MKB een zo divers mogelijk kapitaalsaanbod te bieden, gezien de kwetsbaarheid van de sector. Ook zullen de transactiekosten beperkter zijn dan in de bancaire sector.

Sociale media menu


Deel dit item: