De Eerste Kamer kwam dinsdag 9 juni 2015 voor het eerst bijeen in zijn nieuwe samenstelling, die op 26 mei door Provinciale Staten werd gekozen voor de periode tot 2019. Alle 75 Leden, onder wie 35 nieuwe leden, werden geïnstalleerd doordat zij de eed of belofte aflegden. In 2011 traden 39 nieuwe Eerste Kamerleden aan, in 2007 37 en in 2003 ook 35. De Eerste Kamer telt 75 leden, verdeeld over twaalf fracties.

Met de nieuwe Eerste Kamer treedt ook een aantal nieuwe fractievoorzitters aan, te weten: Thom de Graaf (D66), Tineke Strik (GroenLinks), Peter Schalk (SGP) en Henk ten Hoeve (OSF). De laatste zat al eerder voor de OSF in de Eerste Kamer. De VVD is de grootste fractie in de Eerste Kamer (13 leden), de OSF de kleinste (1 lid).

De Eerste Kamer kiest op 23 juni uit haar midden een nieuwe Voorzitter. Kandidaten kunnen zich tot 19 juni aanmelden. Op 30 juni kiest de Eerste Kamer ook twee nieuwe Ondervoorzitters. De Voorzitter en de beide Ondervoorzitters vormen de Huishoudelijke Commissie, het dagelijks bestuur van de Eerste Kamer.

De pas geïnstalleerde Kamer nam haar eerste besluit met de instelling van dertien vaste commissies. Het naamgeving en de werkzaamheden van de commissies is gelijk aan de Kamerperiode 2011-2015. De Voorzitter maakt op 16 juni bekend welke Leden door de fracties zijn voordragen voor de commissies. Op die dag worden ook de voorzitters van de commissies benoemd.


Deel dit item: