Wet windenergie op zee aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag met de minister van Veiligheid en Justitie gedebatteerd over het wetsvoorstel

De stemming over het voorstel vindt plaats op 30 juni 2015.

De Kamer heeft VVD-senator Ankie Broekers-Knol gekozen tot Voorzitter. Van de 70 aanwezige senatoren stemden er 70 voor. Mevrouw Broekers-Knol is sinds 2 juli 2013 Voorzitter.

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.

De

is aangehouden.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De fractie van de PVV stemde voor.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De fractie van de PVV stemde voor.

De wetsvoorstellen

zijn als hamerstukken afgedaan.

De wetsvoorstellen

zijn als hamerstukken afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.

Het wetsvoorstel

is als hamerstuk afgedaan. SGP en ChristenUnie is daarbij aantekening verleend.


Deel dit item: