Terugblik op een goed gesprek over het Europese buitenlands-, veiligheids- en defensiebeleidOp 7 april 2016 spraken zo'n tweehonderd parlementariërs met elkaar over het Europese buitenlands-, veiligheids- en defensiebeleid. Thema's die in het huidige tijdsgewricht belangrijk zijn en steeds belangrijker worden en die, juist gezien het grensoverschrijdende karakter, vragen om steeds intensievere samenwerking. Tweede Kamerlid Angelien Eijsink, één van de voorzitters van de Politieke Voorbereidingsgroep die het programma heeft samengesteld, benadrukte het belang van parlementaire betrokkenheid bij Europese besluitvorming: "Zeker als het gaat om onderwerpen die mensen heel direct raken - denk aan dreiging en terreur, maar ook aan migratie - is het van belang dat volksvertegenwoordigers daar een rol in spelen. Dat kan alleen als we samenwerken, niet alleen nationaal, maar zeker ook internationaal." Die onderlinge samenwerking stond dan ook centraal tijdens de conferentie.

Grotere versie foto

Een frisse neus

De conferentie startte vroeg en een beetje atypisch. Om zeven uur vertrokken zo'n 30 deelnemers voor een sportieve morning run , onder meer langs het Paleis Noordeinde, het Vredespaleis, de Lange Voorhout en over het Binnenhof. Het bleek de beste start van een constructieve dag, waar zware onderwerpen en discussies niet werden geschuwd.

Het ochtendprogramma

De Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, opende de conferentie. In haar speech stond ze stil het belang van samenwerking. "One of the most important steps we as parliamentarians can take to contribute to peace and stability is to optimise and intensify our cooperation".

De eerste sessie startte met een bijdrage van de Voorzitter van de Commissie voor Buitenlandse Zaken van het Europees Parlement, Elmar Brok. Daarna was het woord aan de Voorzitter van de Jonge Atlantici, Karlijn Jans. Zij ging onder andere in op de gevolgen van de aanslagen in Brussel en zei: "Let us not close our borders, let us not close our hearts and minds."

Vervolgens kreeg de Hoge Vertegenwoordiger en vicevoorzitter van de Europese Commissie, Federica Mogherini het podium. Dat gebeurde op afstand, met een videoverbinding. Mogherini ging onder meer in op de nieuwe internationale veiligheidsstrategie van de EU (EU Global Security Strategy), die zij momenteel voorbereidt. Daarbij is de rol van nationale parlementen cruciaal: "The national parliaments and the European Parliament are the European Union as much as all European institutions are."

De Nederlandse minister voor Buitenlandse Zaken, Bert Koenders, sloot het ochtendprogramma af. Hij reflecteerde onder meer op de uitkomsten van het raadgevend referendum over het associatieverdrag met Oekraïne, waar Nederland op 6 april voor naar de stembus ging. Hij gaf daarbij aan dat: "The EU needs domestic support fot their foreign policy. It all seems very distant for our citizens.They fear for a larger EU and they need to be involved more. National parliaments have a role in this."

Eijsink sloot het ochtendprogramma af; ze noemde het een goede opmaat naar de middag: "You all left us with food for thought".


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 4 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.