Rutte bij afsluitende interparlementaire conferentie Nederlands EU-Voorzitterschap in RidderzaalMinister-president Mark Rutte spreekt maandag 13 juni in de Ridderzaal in Den Haag op de afsluitende conferentie van de parlementaire dimensie van het EU-Voorzitterschap. Rutte gaat daarna in debat met de circa 250 leden van de commissies Europese Zaken van de 28 EU-lidstaten en van het Europees Parlement die op deze tweedaagse plenaire COSAC-conferentie aanwezig zijn. Ook Europees Commissaris Frans Timmermans en het Nederlands lid van de Europese Rekenkamer Alex Brenninkmeijer nemen deel aan de COSAC-bijeenkomst. Het Nederlandse EU-Voorzitterschap eindigt op 1 juli 2016.

De Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, opent maandag 13 juni mede namens de Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib, de afsluitende tweedaagse conferentie van de parlementaire dimensie van het EU-voorzitterschap. Daarna leidt het Eerste Kamerlid Tuur Elzinga, Voorzitter van de commissie Europese Zaken in de Senaat, de conferentie verder in. Vervolgens is er een speech van en debat met minister-president Mark Rutte. De COSAC-conferentie wordt daarna vervolgd met vijf elkaar opvolgende sessies met uiteenlopende sprekers en discussie. Bij de eerste twee sessies is Eurocommissaris Frans Timmermans betrokken.

De vijf sessies gaan achtereenvolgens over:

  • Het uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden van nationale parlementen in de behandeling van EU-voorstellen (maandag). Met onder meer Eerste Kamerlid Tuur Elzinga, Tweede Kamerlid Marit Maij en Eurocommissaris Frans Timmermans;
  • Rechtsstatelijkheid (maandag). Met onder meer Pieter van Dijk, Europarlementariër Sophie in 't Veld en Eurocommissaris Frans Timmermans;
  • Parlementaire diplomatie ( maandag). Met onder meer een inleiding van Jan Wouters Universiteit van Leuven en een panel van enkele parlementariërs uit Letland, Duitsland en Spanje;
  • De wijze waarop parlementen rapporten van de Europese Rekenkamer behandelen (dinsdag).Met inleidingen van Eerste Kamerlid Joris Backer en Alex Brenninkmeijer van de Europese Rekenkamer;
  • Migratie, in het bijzonder de overeenkomst tussen de EU en Turkije (dinsdag). Met onder meer een inleiding van Gerald Knaus, Voorzitter van het Europese Stabiliteitsinitiatief en een paneldiscussie met parlementariërs uit Duitsland, Italië en Tsjechië.

De plenaire COSAC eindigt zoals gebruikelijk met het aannemen van de bijdragen en conclusies (dinsdag 12.00 uur). Het Tweede Kamerlid Malik Azmani, Voorzitter van de commissie Europese Zaken in de Tweede Kamer, sluit de conferentie af.

‘Bouwen aan parlementaire controle op EU-besluitvorming’

De plenaire COSAC-bijeenkomst is de zesde en laatste conferentie die het Nederlandse parlement organiseert tijdens het Nederlandse EU-Voorzitterschap. Naast vier vaststaande interparlementaire conferenties hielden de Eerste en Tweede Kamer ook twee themaconferenties; één over mensenhandel en één over energie.

Het overkoepelende thema van de parlementaire dimensie van het EU-Voorzitterschap is ‘bouwen aan parlementaire controle op EU-besluitvorming’. De conferenties hebben een interactief karakter, zowel in de vorm van de conferenties (meer ruimte voor dialoog) als door het gebruik van een website en app.

Meer informatie over de conferenties staat op www.parleu2016.nl      


Deel dit item: