Geen wetsvoorstellen controversieel verklaard in Eerste Kamer11 april 2017

De Eerste Kamer heeft in haar plenaire vergadering van dinsdag 11 april 2017 besloten de behandeling van geen enkel bij haar aanhangig wetsvoorstel in afwachting van de uitkomst van de kabinetsformatie op te schorten. Op verzoek van de fractie van de PVV werd wel gestemd over het controversieelverklaren van de Regeling inwerkingtreding van de goedkeuring Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie met Oekraïne (34.669). Dit voorstel werd verworpen: 8 senatoren stemden voor controversieelverklaring, 62 senatoren stemden tegen; alleen de PVV stemde voor. Dit betekent dat de inhoudelijke behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer kan doorgaan.

Het is gebruikelijk dat na het demissionair worden van een kabinet wordt bezien of de behandeling van alle bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstellen moet worden voortgezet. Daarom stond in de plenaire vergadering van 11 april op de agenda de lijst voorstellen aan de orde bedoeld in punt 6 van de Procedureregeling besluitvorming tot eventuele controversieelverklaringPDF-document van bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Voor het controversieel verklaren van wetsvoorstellen is per wetsvoorstel een meerderheid van stemmen nodig. 

Sociale media menu


Deel dit item: