Kamervoorzitters bezoeken Malta: het einde van een bijzondere periodeOp donderdag 22 juni 2017 brachten de Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol en de Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib, op uitnodiging van de parlementsvoorzitter van Malta, Angelo Farrugia, een officieel bezoek aan Malta om de samenwerking in het kader van het EU-Voorzitterschap officieel af te sluiten.

Nederland bekleedde het voorzitterschap in de eerste helft van 2016. Op 1 juli 2016 volgde Slowakije. Malta nam het stokje over op 1 januari 2017; het Maltese voorzitterschap loopt af op 1 juli aanstaande. De drie landen besloten in 2015 om intensief met elkaar samen te werken. Op 20 april van dat jaar tekenden zij in Rome een samenwerkingsovereenkomst, waarin afspraken werden gemaakt over onder meer goede onderlinge communicatie en het uitwisselen van best practices .

Om het einde van het 'trio' officieel te markeren kwamen de parlementsvoorzitters van Nederland en Malta op 22 juni 2017 samen in Valletta; de parlementsvoorzitter van Slowakije kon helaas niet aanwezig zijn. De Voorzitters blikten terug op een prettige samenwerking met korte lijnen, zowel op politiek als op ambtelijk niveau. Die 'warme overdracht' tussen de drie landen was niet alleen prettig voor de parlementariërs, maar zeker ook voor de projectorganisaties áchter al de interparlementaire conferenties die in Nederland, Slowakije en Malta werden georganiseerd.

Zowel Ankie Broekers-Knol als Khadija Arib benadrukten dat er in het afgelopen anderhalf jaar veel synergie was tussen de parlementen, en dat zij dat actieve partnerschap in de toekomst graag voortzetten. Het EU-Voorzitterschap mag dan ten einde zijn, maar Nederland, Slowakije en Malta laten elkaar niet los. Van Maltese zijde werd benadrukt dat de parlementaire dimensie van het Nederlandse voorzitterschap in veel opzichten 'voorbeeldig' was geweest. In het bijzonder werd dank uitgesproken voor de collegiale ondersteuning die op ambtelijk niveau in de aanloop naar de parlementaire dimensie van het Maltese voorzitterschap was verleend.

Meer ontmoetingen

Tijdens hun bezoek aan Malta werden de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer ook ontvangen door de President van Malta, Marie-Louise Coleiro Preco. Tijdens deze ontmoeting spraken zij onder meer over het betrekken van burgers bij de politiek. De Maltese President ging dieper in op de stappen die zij op dat terrein heeft gezet; zo heeft zij de paleistuinen opengesteld voor het publiek en kunnen kinderen die het moeilijk hebben - bijvoorbeeld omdat zij op school worden gepest - gebruik maken van haar bibliotheek en zwembad.

In de middag bezochten Ankie Broekers-Knol en Khadija Arib het European Asylum Support Office (EASO), een EU-kennisorganisatie op het gebied van asiel. Medewerkers van het EASO gaven een toelichting op hun werkzaamheden, die met name betrekking hebben op de coördinatie van asielzoekers die naar Europa komen en de ontwikkeling van beleid.

Politieke ontwikkelingen in Malta

Tijdens het voorzitterschap van Malta deed zich de bijzonderheid voor dat het parlement van Malta werd ontbonden en dat er (op 3 juni) nieuwe verkiezingen plaatsvonden. De verhoudingen tussen regeringspartij (de Arbeiderspartij) en grootste oppositiepartij (de Nationalistische Partij) zijn nagenoeg ongewijzigd gebleven. Op zaterdag 24 juni is parlementsvoorzitter Angelo Farrugia benoemd voor een tweede periode. Over de actuele ontwikkelingen in Malta en binnen de Europese Unie werd ook gesproken tijdens een diner dat de Nederlandse ambassadeur in Malta Joop Nijssen de delegatie op 22 juni aanbod. Daarbij waren verscheidene vooraanstaande Maltese politici aanwezig.


Deel dit item: