Jaarbericht Eerste Kamer6 december 2017

Op maandag 4 december 2017 heeft de Eerste Kamer der Staten-Generaal het Jaarbericht over het parlementaire jaar 2016-2017 gepubliceerd. Het Jaarbericht is een overzicht van de werkzaamheden van de Eerste Kamer van Prinsjesdag 2016 tot Prinsjesdag 2017.

Meer afbeeldingen

In de inleidende beschouwingen blikt Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol terug op het parlementaire jaar, waarin in tegenstelling tot eerdere jaren geen enkel wetsvoorstel werd verworpen. Dit is des te opmerkelijker omdat de coalitiepartijen die dragend waren voor het kabinet Rutte II slechts over 21 van de 75 zetels in de Eerste Kamer beschikten. "De regering is er steeds in geslaagd uiteindelijk de meerderheid in de Kamer te overtuigen van de deugdelijkheid van de wetsvoorstellen. Dat het kabinet niet de meerderheid in de Eerste Kamer had, versterkte de noodzaak dat de onderbouwing van wetsvoorstellen zeer gedegen moest zijn. De leden van Eerste Kamer hebben dit als positief ervaren," aldus de Kamervoorzitter.

De Eerste Kamer heeft in het parlementair jaar 2016-2017 de behandeling van 220 wetsvoorstellen afgerond. In het parlementair jaar 2016-2017 maakte de Eerste Kamer meer dan in voorgaande jaren gebruik van de subsidiariteitstoets als beïnvloedingsinstrument bij Europese voorstellen. Zo oordeelde de Eerste Kamer negatief over de subsidiariteit van drie voorstellen op het gebied van de vennootschapsbelasting. In totaal werd 5 maal een subsidiariteitsbezwaar ingediend.

In de Eerste Kamer zijn 49 wetsvoorstellen plenair behandeld en 62 schriftelijk door commissies. De gemiddelde doorlooptijd van een wetsvoorstel in de Eerste Kamer bedroeg 88 dagen. De Eerste Kamer behandelde de helft van de wetsvoorstellen binnen 33 dagen en 90% binnen 166 dagen.

Sociale media menu


Deel dit item: