Wetsvoorstellen inzake bescherming van het mariene milieu aangenomen en overig nieuws