Wet transparant toezicht financiële markten aangenomen en overig nieuws