Wetsvoorstel Voortgang energietransitie aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag de wetsvoorstellen

als hamerstukken afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.

De Kamer heeft met de minister van Justitie en Veiligheid gedebatteerd over de voorgenomen deelname van Nederland aan het Europees Openbaar Ministerie (EOM). Tijdens het debat werd een drietal moties ingediend. De stemmingen over deze moties vinden plaats op dinsdag 10 april 2018. De op 6 december 2016 ingediende en aangehouden motie-Schrijver (PvdA) c.s. over het zich tijdens de aanstaande JBZ-Raden positief uitspreken over het voorliggende voorstel van het Slowaakse EU-voorzitterschap inzake het EOM (EK 33.709, X) werd vandaag ingetrokken.

Zie voor méér informatie:Deel dit item: