Oud-senator De Jong herdachtDe Eerste Kamer heeft in de plenaire vergadering van dinsdag 15 mei stil gestaan bij het overlijden op 6 april jongstleden op 95-jarige leeftijd van oud-senator Frans de Jong. Hij was lid van de Eerste Kamer voor het CDA van 16 september 1980 tot 11 juni 1991.

Frans de Jong (CDA)
Grotere versie foto

De politieke loopbaan van de heer De Jong ving aan op 6 juni 1962 toen hij lid werd van Provinciale Staten van Noord-Brabant voor de KVP. Hij zou 17 jaar Provinciale Statenlid blijven. Van 1972 tot 1979 was hij tevens voorzitter van de KVP-, later de CDA-fractie.

Op 16 september 1980 werd de heer De Jong beëdigd als lid van de Eerste Kamer. Van 1987 tot zijn vertrek uit deze Kamer op 11 juni 1991 was hij secretaris van de CDA-fractie. De heer De Jong was namens zijn fractie landbouwwoordvoerder en werd in 1987 voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Landbouw en Visserij, voorloper van de huidige commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Voorzitter Ankie Broekers-Knol: "De heer De Jong stelde zich in zijn politieke en maatschappelijke leven tot doel een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. Daarvoor heeft hij zich altijd met grote toewijding en betrokkenheid ingezet."


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Frans de Jong (CDA)
Afbeelding 1 - Frans de Jong (CDA)