Bevoegdheden ondernemingsraad inzake beloningen bestuurders grote ondernemingen uitgebreid en overig nieuws12 juni 2018

De Eerste Kamer heeft vandaag met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gedebatteerd over het voorstel

Tijdens de behandeling is de 

ingediend.

De stemmingen over het wetsvoorstel en de motie vinden plaats op 19 juni 2018.

Het wetsvoorstel

is als hamerstuk afgedaan. De fractie van de VVD is daarbij aantekening verleend.

Het voorstel

is als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.

De wetsvoorstellen

zijn als hamerstukken afgedaan. 


Sociale media menu


Deel dit item: