Motie-Schalk (SGP) c.s. over de wenselijkheid van een onderzoek om gezichtsbedekkende kleding in zijn algemeenheid te verbieden bij manifestaties en demonstraties (EK 34.349, G)In deze motie wordt de regering verzocht de wenselijkheid te onderzoeken om gezichtsbedekkende kleding, zoals maskers, bivakmutsen, integraalhelmen en dergelijke, in zijn algemeenheid te verbieden bij manifestaties en demonstraties, tenzij er sprake is van een specifieke reden  dit wel toe te staan.ingediend

12 juni 2018

resultaat

Op 26 juni 2018 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, VVD, CDA, 50PLUS, OSF en SP stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft op 11 september 2018 de brief van de minister van BZK van 13 juli 2018 (EK, I) over het demonstratierecht (naar aanleiding van deze motie en naar aanleiding van het plenaire debat waarin de voorgenomen reactie van de minister op het rapport van de Nationale ombudsman 'Demonstreren, een schurend grondrecht?'PDF-document aan de orde is geweest) voor kennisgeving aangenomen. De commissie wacht een nadere reactie van de minister van BZK op de motie af.