Oud-senator Rijnvos herdachtDe Eerste Kamer heeft in de plenaire vergadering van dinsdag 10 juli stil gestaan bij het overlijden op 12 april op 87-jarige leeftijd van oud-senator Kees Rijnvos. De heer Rijnvos was lid van de Eerste Kamer van 10 juni 1981 tot 13 september 1983 voor het CDA.

Kees Rijnvos (CDA) in 1983
Grotere versie foto

De reden voor dit betrekkelijk korte lidmaatschap was dat de Eerste Kamer na de grondwetsherziening van 1983 ontbonden moest worden en er opnieuw verkiezingen plaatsvonden. In de twee jaar van zijn lidmaatschap was Rijnvos de financieel woordvoerder van de CDA-fractie. Hij hield zich voornamelijk bezig met belasting- en monetaire zaken. 

Naast zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer was de heer Rijnvos hoogleraar algemene economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook promoveerde hij in de wetenschapsfilosofie. In 1989 werd de heer Rijnvos rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Kees Rijnvos heeft honderden publicaties op economisch en monetair terrein op zijn naam staan. Na zijn emeritaat in 1988 richtte hij zijn aandacht op de theologie en niet langer de economie. Begin dit jaar verscheen nog een essay van zijn hand over het monotheïsme.

Voorzitter Ankie Broekers-Knol: "In zijn zeer opmerkelijke maatschappelijke, academische en politieke leven stelde de heer Rijnvos zich tot doel door, ik citeer zijn essay waardoor hij kon gaan studeren 'met een heldere kop en een goed inzicht' een bijdrage te leveren aan de samenleving."


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Kees Rijnvos (CDA) in 1983
Afbeelding 1 - Kees Rijnvos (CDA) in 1983