Eerste Kamervoorzitter bezoekt Franse SenaatOp uitnodiging van de Voorzitter van de Franse Senaat, Gérard Larcher, heeft de Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, op woensdag 5 september 2018, een bezoek gebracht aan de Franse Senaat. Het bezoek stond in het teken van het versterken van de goede verhouding tussen de beide Senaten.

Eerste Kamervoorzitter ondertekent Livre d'Or van de Franse Senaat
Grotere versie foto

Het bezoek ving aan met een onderhoud met leden van de commissie voor Europese Zaken, onder leiding van haar commissievoorzitter, Jean Bizet. Het gesprek concentreerde zich voornamelijk op de handelsrelaties van beide landen en de gevolgen van de Brexit, specifiek de gevolgen van een harde Brexit of een Brexit zonder akkoord. Eveneens is gesproken over de stabiliteit van de Europese interne markt en de positie van de EU op het wereldtoneel, mede in het kader van het internationale beleid van de Verenigde Staten, Rusland en China. Verder is gesproken over de visie van Nederland en van Frankrijk op de toekomst van Europa, het meerjarig financieel kader van de EU en de richting waarin de Eurozone zich ontwikkelt. Tot slot is gesproken over migratie als blijvende uitdaging voor Europa en de toenadering tussen de Westelijke Balkan en de EU.

Sterke betrekkingen Frankrijk-Nederland

De Kamervoorzitter is vervolgens verwelkomd door de Voorzitter van de Franse Senaat, Gérard Larcher. In aanwezigheid van verschillende vicevoorzitters van de Senaat en commissievoorzitters heeft een gesprek plaatsgevonden onder leiding van de Franse Senaatsvoorzitter. Hij roemde bij aanvang van het gesprek de goede en vriendschappelijke betrekkingen tussen de Senaten van Frankrijk en Nederland en onderstreepte deze betrekkingen te willen versterken. Beide landen maken zich, als twee van de 'Founding Fathers van de EU, sterk voor het behoud van de Europese waarden en voor een sterke EU in de wereld. Als gevolg van de naderende uittreding van het Verenigd Koninkrijk is het van belang zoveel mogelijk op te trekken met gelijkgestemden. Beide Voorzitters hebben daarop naar elkaar uitgesproken geregeld contacten tussen de beide Senaten te willen onderhouden. Zowel de Franse Senaat als de Eerste Kamer ontmoeten ook met regelmaat de Voorzitter en leden van de Duitse Bondsraad. De Franse Senaatsvoorzitter deed het voorstel de onderlinge betrekkingen tussen Duitsland, Nederland en Frankrijk te versterken door een geregeld tripartiet tussen de Senaten van deze drie landen te introduceren. Zeker nu het Verenigd Koninkrijk zijn plaats in de Europese Unie opgeeft, is krachtige samenwerking tussen de drie grootste economieën van de EU in het Noord-Westen van Europa met het oog op een evenwichtige verdere ontwikkeling van de Unie volgens de heer Larcher dringend geboden. De Voorzitter van de Eerste Kamer sprak uit die opvatting te onderschrijven.

Democratische gezindheid

Verder kwamen verschillende Europese, Nederlandse en Franse actualiteiten aan bod, waaronder samenwerking op defensiegebied in Europa, het belang van cybersecurity en de culturele uitwisselingen tussen beide landen. Van Franse zijde werd ook het Nederlandse beleid ten aanzien van dividendbelasting in het licht van de relatie tot andere EU-lidstaten aan de orde gesteld. In een tête à tête hebben de beide Senaatsvoorzitters nog gesproken over de door de Franse President Macron voorgestelde constitutionele en institutionele hervormingen in Frankrijk. In toespraken tijdens de lunch onderstreepten de beide Senaatsvoorzitters het bijzondere belang de parlementaire democratie op nationaal en Europees niveau uit te dragen. De heer Larcher prees de democratische gezindheid van de Nederlandse Senaatsvoorzitter en haar scherpe oog voor op de kwaliteit van wetgeving gericht wetgevingsprocessen en het belang van adequate parlementaire controle op het regeringsbeleid.

Het bezoek werd afgerond met een gesprek met leden van de vriendschapsgroep Frankrijk-Nederland van de Franse Senaat, onder leiding van zijn voorzitter Jean-Jacques Lozach. De heer Lozach bracht ter sprake dat de vriendschapsgroep in 2019 70 jaar bestaat en dit graag in 2019 samen met de Nederlandse Senaat wenst te gedenken met een wederzijds bezoek. Aan bod kwamen verder de culturele betrekkingen tussen beide landen. Ook is kort gesproken over de stand van zaken van de door de Franse President beoogde constitutionele en institutionele hervormingen, die beide Kamers van het Franse parlement raken.

De Voorzitter van de Eerste Kamer werd begeleid door de Griffier van de Eerste Kamer Geert Jan Hamilton en stafmedewerker Europese Zaken Ilse Van den Driessche. De Nederlandse Ambassadeur in Parijs, Pieter de Gooijer, was met zijn plaatsvervanger aanwezig bij de ontmoeting met de Franse Senaatsvoorzitter. De avond voorafgaand aan het bezoek aan de Senaat ontving hij de Eerste Kamervoorzitter en haar delegatie in de residentie waar tijdens een technische briefing actualiteiten uit de Franse politiek zijn doorgenomen.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 6 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.
Eerste Kamervoorzitter ondertekent Livre d'Or van de Franse Senaat
Afbeelding 1 - Eerste Kamervoorzitter ondertekent Livre d'Or van de Franse Senaat