Oud-senator Van Tets (VVD) herdachtDe Eerste Kamer heeft in de plenaire vergadering van dinsdag 4 december stil gestaan bij het overlijden op 10 september jongstleden op 93-jarige leeftijd van oud-senator Govert van Tets. Hij was lid van de Eerste Kamer van 20 september 1977 tot 23 juni 1987.

Oud-senator Van Tets (VVD) herdacht
Grotere versie foto

De heer Van Tets was enkele jaren werkzaam bij de rijksoverheid in binnen- en buitenland voor hij de overstap maakte naar het bedrijfsleven. Hij was meer dan twintig jaar directeur van de Stichting Unilever Pensioenfonds "Progress".

Voor hij lid van de Eerste Kamer werd, was de heer Van Tets fractievoorzitter van de VVD in het Openbaar Lichaam Rijnmond, beter bekend als de Rijnmondraad. De Rijnmondraad was van 1964 tot 1986 een rechtstreeks door de bevolking gekozen bestuursorgaan tussen gemeente en provincie, bedoeld om de specifieke problemen op regionaal niveau in de regio Rijnmond te coördineren. In 1970 was de heer Van Tets vijf maanden gecommitteerde van de Rijnmondraad. Van 1974 tot 1978 was hij lid van Provinciale Staten in Zuid-Holland.

De heer Van Tets werd op 20 september 1977 beëdigd als lid van de Eerste Kamer. Hij was namens de VVD-fractie woordvoerder Financiën en Sociale Zaken, en in zijn tweede termijn ook Volkshuisvesting. De heer Van Tets was voorts in de Eerste Kamer plaatsvervangend voorzitter van de vaste commissies voor Financiën en voor Ontwikkelingssamenwerking.

Naast zijn politieke en maatschappelijke carrière, was de heer Van Tets onder andere voorzitter van het Algemeen Werkloosheidsfonds, kroonlid van de Raad voor de Volkshuisvesting en bestuurslid van de Amsterdamse Effectenbeurs. Van zijn 87e tot zijn 92e jaar was hij zelfs nog lid van de financiële commissie van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. In 1988 werd de heer Van Tets benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Voorzitter Ankie Broekers-Knol: "Moge ons respect voor zijn persoon en zijn verdiensten voor de samenleving en de Nederlandse parlementaire democratie tot steun zijn voor zijn familie en vrienden."


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Oud-senator Van Tets (VVD) herdacht
Afbeelding 1 - Oud-senator Van Tets (VVD) herdacht