Deskundigenbijeenkomst Venezolaanse vluchtelingen Caribisch deel Koninkrijk7 december 2018

De vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) van de Eerste Kamer houdt dinsdag 11 december een deskundigenbijeenkomst over de verantwoordelijkheden voor de bescherming van mensenrechten van vluchtelingen, asielzoekers en migranten in het Caribisch deel van het Koninkrijk, in de context van de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

De Handelingenkamer is in gebruik als commissiekamer
Meer afbeeldingen

De deskundigenbijeenkomst heeft tot doel de leden van de commissie meer inzicht te geven in de verantwoordelijkheden voor de bescherming van mensenrechten van vluchtelingen, asielzoekers en migranten in het Caribisch deel van het Koninkrijk, in de context van de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Tijdens de deskundigenbijeenkomst geven deskundigen een presentatie waarna per blok ruimte is voor gedachtewisseling met de commissie.

In het eerste blok staat het internationaalrechtelijk/verdragsrechtelijk kader centraal, met presentaties van prof. mr. P.A. (André) Nollkaemper (hoogleraar Internationaal Publiekrecht, UvA) en prof. dr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin (lid Adviesraad Internationale vraagstukken).

De rechten c.q. verplichtingen binnen het Koninkrijk (in het bijzonder het Statuut voor het Koninkrijk) en binnen de afzonderlijke landen komen in het tweede blok aan bod. Inleidingen worden dan gegeven door mr. dr. I.L.A. (Irene) Broekhuijse (universitair docent Rechtstheorie en Rechtsgeschiedenis, VU Amsterdam), drs. M (Matty) Verburg (Amnesty International) en mr. R.F.B. (Reinier) van Zutphen (Nationale Ombudsman).

De deskundigenbijeenkomst wordt voorgezeten door senator Ruard Ganzevoort, voorzitter van de vaste Kamercommissie KOREL.

Het programma van de deskundigenbijeenkomst staat hier. De bijeenkomst wordt live gestreamd via www.eerstekamer.nl.

Sociale media menu


Deel dit item:
De Handelingenkamer is in gebruik als commissiekamer
De Handelingenkamer is in gebruik als commissiekamer