Kamer praat met externen over eigen integriteitsregelsDe Eerste Kamer gaat met externe deskundigen praten over haar integriteitsregels. Op dinsdagmorgen 18 december houdt het College van Senioren van de Kamer in de plenaire vergaderzaal van 9 tot 11 uur een openbaar rondetafelgesprek waarin onder meer de eigen regels in het Reglement van Orde en de afspraken van fracties afzonderlijk aan de orde kunnen komen. Het rondetafelgesprek staat onder leiding van de Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol.

Onderwerpen die tijdens het rondetafelgesprek onder meer aan de orde komen zijn: de verenigbaarheid van nevenfuncties met het werk als Eerste Kamerlid, de omgang met lobbyisten, het systeem van toezicht en handhaving en de wenselijkheid van een externe, onafhankelijke vertrouwenspersoon en het al dan niet vermelden of nevenfuncties betaald of onbetaald zijn.

Aan het rondetafelgesprek nemen deel:

  • Paul Bovend'Eert, hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen
  • Joep Verburg, voormalig president van het Gerechtshof Den Haag en voormalig bijzonder hoogleraar waterstaats- en waterschapsrecht, maakte tweemaal deel uit van een GRECO Evaluation Team
  • Jan Kleijssen, Director of the Information Society and Action against Crime Directorate van de Raad van Europa en als zodanig nauw betrokken bij GRECO
  • Foort van Oosten, Tweede Kamerlid (VVD) en voorzitter van de werkgroep integriteit van de Tweede Kamer

De Eerste Kamer heeft in 2014 afgesproken periodiek stil te zullen staan bij het onderwerp integriteit. Dit gebeurde naar aanleiding van een rapport van een tijdelijke commissie die een reactie van de Eerste Kamer moest voorbereiden op het rapportPDF-document van de Groep Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (GRECO). De commissie bood op 13 mei 2014 haar verslag aan aan de Voorzitter van de Eerste Kamer. Tijdens de plenaire behandeling van het verslag op 17 juni 2014 besloot de Eerste Kamer, met uitzondering van de fractie van de PVV, de conclusies en aanbevelingen van de Tijdelijke commissie GRECO-rapport over te nemen. Het rapport leidde er onder meer toe dat de Eerste Kamer een apart hoofdstuk over integriteit heeft opgenomen in het Reglement van Orde. Dat gaat onder meer over het melden van functies naast het Kamerlidmaatschap ('nevenfuncties') , het melden van geschenken met een waarde van meer dan € 50 en het melden van door derden betaalde reizen als Eerste Kamerlid.

Dinsdag 29 januari 2019 debatteert de Eerste Kamer plenair over de uitkomsten van het rondetafelgesprek en het interne overleg dat de fractievoorzitters en de Voorzitter van de Eerste Kamer en de beide Ondervoorzitters de afgelopen tijd hebben gevoerd in het College van Senioren.

De bijeenkomst is ook te volgen via de livestream op de homepage van de Eerste Kamer.

Reglement van Orde. Hoofdstuk XIIa: Integriteit, artikelen 156 a t/m hPDF-document


Deel dit item: