Kamer houdt wetsvoorstel verbeteren toezicht zorg aan17 december 2018

Op verzoek van minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport houdt de Eerste Kamer de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving in de zorg aan. De Kamer debatteerde maandag 17 december over het wetsvoorstel. Toen bleek dat het voorstel niet genoeg steun zou krijgen met name op aspecten van privacy, besloot de minister de Kamer om aanhouding te vragen om zich te beraden over vier aspecten van privacy. Zijn verzoek werd ingewilligd. In eerste instantie krijgt de minister drie maanden de tijd om het wetsvoorstel eventueel aan te passen. Deze termijn kan eventueel verlengd worden met nog eens drie maanden.

Na afloop van het debat schudt senator Bruijn (VVD) de hand van minister Bruins
Meer afbeeldingen

De kritiek van de Eerste Kamer, met name van senatoren van GroenLinks, SP, D66, ChristenUnie en PvdA betrof met name vier punten bij de opsporing van zorgfraude. Allereerst de onafhankelijke positie van de medisch adviseur. Deze is nu in dienst van de zorgverzekeraar. Zou het niet passender zijn om die onafhankelijkheid wettelijk te borgen, vroeg de Kamer zich af. Het tweede bezwaar betrof de inzage in het medisch dossier, Die kan nu plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid van de medisch adviseur en zou beter door de medisch adviseur zelf plaatsvinden. Een groot bezwaar dat bij de meeste woordvoerders leefde was het achteraf, na drie maanden, informeren van de verzekerde over de inzage. De Kamer zou in meerderheid graag zien dat dit vooraf gebeurt. Het laatste punt betrof het creëren van een wettelijke grondslag waar de informatievoorziening aan de verzekerde tenminste uit zou moeten bestaan.

De minister kondigde aan zich op deze vier punten te zullen beraden. Hij erkende dat er in de afgelopen vijf jaar - sinds het indienen van het wetsvoorstel - veel veranderd is ten aanzien van het belang dat gehecht wordt aan privacy. Dat leidt er volgens Bruins nu toe dat als privacy in het geding kan zijn (dan is) een solide wettelijke basis nodig is. Het wetsvoorstel geeft dat weliswaar aan, maar op een aantal punten kan het beter, aldus de minister.

Sociale media menu


Deel dit item:
Na afloop van het debat schudt senator Bruijn (VVD) de hand van minister Bruins
Na afloop van het debat schudt senator Bruijn (VVD) de hand van minister Bruins
Senator Van Kesteren (PVV)
Senator Van Kesteren (PVV)
Senator Ganzevoort (GroenLinks)
Senator Ganzevoort (GroenLinks)
Senator Bruijn (VVD)
Senator Bruijn (VVD)
Senator Flierman (CDA)
Senator Flierman (CDA)
Senator Don (SP)
Senator Don (SP)
Senator Vink (D66) hield haar maidenspeech
Senator Vink (D66) hield haar maidenspeech
Senator Nooren (PvdA)
Senator Nooren (PvdA)
Senator Kuiper (ChristenUnie)
Senator Kuiper (ChristenUnie)
Minister Bruins van Medische Zorg en Sport
Minister Bruins van Medische Zorg en Sport
Minister Bruins van Medische Zorg en Sport na afloop
Minister Bruins van Medische Zorg en Sport na afloop
Vooruit
Terug