Eerste Kamer stemt in met register onderwijsdeelnemersNa een kort debat stemde de Eerste Kamer dinsdag 19 februari in met het wetsvoorstel Register onderwijsdeelnemers waarmee de verschillende registers van onderwijsdeelnemers binnen hetzelfde wettelijke kader gaan vallen. Hierdoor zou duidelijker moeten worden welke gegevens waarvoor gebruikt mogen worden. Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media wist in het debat de meeste zorgen en grootste bezwaren bij de Kamerleden Bruijn (VVD) en Ganzevoort (GroenLinks) weg te nemen, zodat een stemming niet noodzakelijk was en het wetsvoorstel zonder stemming werd aangenomen.

Minister Slob tijdens het debat op 19 februari 2019
Grotere versie foto

Tijdens het debat, waarin VVD-senator Bruijn mede namens de PvdA het woord voerde, en GroenLinks-senator Ganzevoort mede namens de SP, uitten beide Kamerleden vooral zorgen met betrekking tot de veiligheid en de privacy van de gegevens van onderwijsdeelnemers. Bruijn vroeg de minister hoe precies DUO, de uitvoeringsorganisatie die de gegevens beheert, is voorbereid op de voorgestelde samenvoeging en wat de maximale bewaartermijn is. Senator Ganzevoort wilde van de minister weten hoe hij na invoering van de wet een daadwerkelijke samenvoeging en koppeling van de gegevens in de registers tegengaat. Ook vroeg hij waarom uitwerkingen van de wet per Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) worden geregeld, en niet direct in de wet. Tot slot vroeg hij of er ook Privacy Impact Assessments (PIA's) zullen worden gedaan bij de AMvB's.

Minister Slob antwoordde dat deze wet een kaderwet is die de grote gebruikers noemt, en dat de overige, kleinere, gebruikers later aan bod komen in de AMvB's. Hij gaf verder aan dat de veiligheidsmaatregelen bij DUO zodanig zijn dat deze organisatie goed voorbereid is op de samenvoeging van de registers. Ten aanzien van de bewaartermijnen zei Slob dat de gegevens worden vernietigd zodra de afgesproken bewaartermijnen zijn afgelopen. Over de PIA's zei Slob in eerste instantie dat hij een dergelijk assessment bij wetgeving uit het verleden overbodig vond. In tweede instantie kwam hij daarop terug en zegde hij toe dat hij advies zal inwinnen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en dat advies aan de Kamer zal sturen.

Na afloop van het debat was er geen enkel Kamerlid dat een stemming wenste. Het voorstel is daarmee aanvaard.

Over het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel is een eerste aanzet voor een algemene onderwijswet, waaraan stapsgewijs onderwerpen die verschillende onderwijssectoren aangaan worden toegevoegd. Het eerste onderwerp van de wet is het register onderwijsdeelnemers, waarin gegevens over onderwijsdeelnemers uit alle onderwijssectoren zijn opgenomen.

De nieuwe registerwetgeving zal, door haar integrale karakter, een beter inzicht bieden in wat er omgaat aan onderwijsinformatie. Er ontstaat een completer beeld van de gegevens die het ministerie van OCW over onderwijsdeelnemers verzamelt en van het gebruik van die gegevens. De integrale opzet van de nieuwe wetgeving vormt tegelijkertijd een beter uitgangspunt voor het bewaken van de samenhang tussen de onderwijssectoren op informatiegebied. De nieuwe registerwetgeving zal ook flexibeler en meer geschikt zijn om vernieuwingen op het gebied van digitalisering en hergebruik van gegevens te ondersteunen.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 3 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.
Minister Slob tijdens het debat op 19 februari 2019
Afbeelding 1 - Minister Slob tijdens het debat op 19 februari 2019