Voorlichting Raad van State over Brexit-vragen KamerDe Eerste Kamer heeft woensdag 13 maart antwoord ontvangen van de Raad van State op de voorlichtingsvraag die zij een week eerder had gesteld naar aanleiding van de Verzamelwet Brexit. Dinsdag 19 maart a.s. vindt in de Eerste Kamer het plenaire debat over dit wetsvoorstel plaats met minister Blok van Buitenlandse Zaken.

De Eerste Kamer heeft de Afdeling advisering van de Raad van State 5 maart voorlichting gevraagd over een aantal aspecten van de zogenoemde Verzamelwet Brexit. Met deze wet wil het kabinet zich voorbereiden op onverwachte gevolgen van de aangekondigde uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Artikel X van het wetsvoorstel biedt de regering - onder bepaalde voorwaarden - de mogelijkheid om sneller en eenvoudiger regels te kunnen maken in onverwachte noodsituaties die het gevolg zijn van de Brexit.

De vaste commissie voor Europese Zaken van de Eerste Kamer nam op 5 februari 2019 het wetsvoorstel Verzamelwet Brexit in behandeling. Op 12 februari vond in de commissie een technische briefing plaats (foto) door ambtenaren van een aantal betrokken departementen. Het voorbereidend onderzoek in de commissie startte op 19 februari. In een brief van 25 februari jl. aan de Raad van State had de Kamervoorzitter reeds aangekondigd dat de Kamer het vragen van voorlichting overwoog. Dinsdag 12 maart bracht de commissie eindverslag over het wetsvoorstel uit, waarmee de schriftelijke voorbereiding in de commissie werd afgesloten en het wetsvoorstel gereed is voor plenaire behandeling.

Externe link:


Deel dit item: