Kamervoorzitter bij conferentie parlementsvoorzittersOnder Oostenrijks voorzitterschap is op 8 en 9 april 2019 de jaarlijkse Voorzittersconferentie georganiseerd. De Voorzitters van de parlementen van de EU beogen met deze conferentie informatie en best practices uit te wisselen en parlementaire samenwerking te stimuleren.

Voorzittersconferentie in Wenen
Grotere versie foto

De conferentie stond dit jaar in het teken van het thema 'Europa en haar buren', over het nabuurschapsbeleid en de beleid inzake uitbreiding, en het thema 'De verdere ontwikkeling van de samenwerking tussen de nationale parlementen en de Europese instellingen, in het licht van de Europese verkiezingen'. De Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, was uitgenodigd om als een van de hoofdsprekers dit tweede thema in te leiden.

"We must never forget the reason for inter-parliamentary cooperation between national Parliaments and the European Parliament, namely to connect and to reconnect the citizens of Europe with the European project." Met deze boodschap heeft de Voorzitter van de Eerste Kamer het belang van de interparlementaire dialoog ten behoeve van de burger in de EU benadrukt.

Zij wees erop dat burgers steeds vaker een verlies van identiteit en onzekerheid over de toekomst ervaren. Het is aan de nationale parlementen om - samen met het Europees Parlement - de burgers een stem te geven in de EU, ook wanneer parlementen menen dat Europese besluiten niet in het belang zijn van hun burgers. Tegelijkertijd is het aan de parlementariërs om beter de invloed van Europese regelgeving op het dagelijkse leven van de burgers toe te lichten. De interparlementaire conferenties zijn er om elkaars standpunten ten aanzien van Europees beleid beter te begrijpen. Het is daarom van belang dat de dialoog tussen de parlementen wordt gestimuleerd.

Broekers-Knol eindigde met een oproep aan haar collega's: "Let us seek to form connections that can end up proving invaluable in creating the common ground that Europe so desperately needs. We owe it to those we represent - the people of the European Union - that we, parliamentarians, both national and European, cooperate effectively for the benefit of our citizens, so that indeed all European citizens feel connected to the European project, to the European Union, to a prosperous future."

Naast Broekers-Knol spraken in deze sessie ook de Voorzitters van de Duitse Bundestag, Schäuble, de Franse Senaat, Larcher, en de Poolse Sejm, Kuchciński‎.

Aan het einde van de conferentie zijn bij consensus conclusiesPDF-document vastgesteld.

Bilaterale ontmoetingen

De Voorzitter van de Eerste Kamer sprak en marge van de Conferentie met de Voorzitter van de Franse Senaat, de heer Gérard Larcher, over de politieke actualiteit in Nederland en Frankrijk, mede in het licht van de Europese verkiezingen.

De Voorzitter van het Montenegrijns parlement, de heer Brajović, had een bilateraal gesprek aangevraagd om de aspiratie van Montenegro op uiteindelijke toetreding tot de Europese Unie te bespreken.

De Voorzitter van de Eerste Kamer en de Voorzitter van de Tweede Kamer werden ontvangen en gebrieft door de Nederlandse Ambassadeur, Marco Hennis, en medewerkers van de Ambassade in Oostenrijk.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 3 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.
Voorzittersconferentie in Wenen
Afbeelding 1 - Voorzittersconferentie in Wenen