Jaarbericht Eerste Kamer 2017-2018Op donderdag 18 april 2019 heeft de Eerste Kamer der Staten-Generaal het Jaarbericht Eerste Kamer 2017-2018 gepubliceerd. Het Jaarbericht is een overzicht van de werkzaamheden van de Eerste Kamer van Prinsjesdag 2017 tot Prinsjesdag 2018.

Jaarbericht Eerste Kamer 2017-2018
Grotere versie foto

In de inleidende beschouwingen blikt Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol terug op het parlementaire jaar, waarin na een lange formatie van 225 dagen in oktober 2017 een kabinet-Rutte III aantrad. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen begin december dat jaar verdedigde het nieuwe kabinet zijn regeerakkoord in een Eerste Kamer waarin de coalitie een krappe meerderheid van één zetel heeft.

"Evenals in voorgaande jaren heeft de Eerste Kamer zich in het afgelopen parlementaire jaar met inzet gekweten van haar taak, namelijk het toetsen van wetsvoorstellen. Zij doet dit door tijdens het plenaire debat en in een eerdere fase bij de schriftelijke behandeling, meestal in twee rondes, diepgravende, fundamentele vragen te stellen, met aandacht voor de adviezen van de Raad van State," aldus de Kamervoorzitter.

Van de 217 wetsvoorstellen die de Eerste Kamer in het parlementaire jaar 2017-2018 behandelde, heeft zij twee voorstellen verworpen. Het eerste voorstel betrof de verlenging van de naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaar. De meerderheid van de Kamer bleek niet overtuigd dat een latere naturalisatie de integratie van vreemdelingen ten goede zou komen. Het tweede wetsvoorstel dat werd verworpen betrof het initiatiefvoorstel om de doorverkoop van toegangskaarten voor evenementen voor een hogere prijs dan de oorspronkelijke verkoopprijs tegen te gaan. Het wetsvoorstel werd verworpen op grond van twijfels over de juridische en praktische haalbaarheid van het wetsvoorstel.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Jaarbericht Eerste Kamer 2017-2018
Afbeelding 1 - Jaarbericht Eerste Kamer 2017-2018