Interparlementair Koninkrijkoverleg 25 juni t/m 28 juniVan dinsdag 25 juni tot en met vrijdag 28 juni 2019 vindt in Den Haag het Interparlementair Koninkrijkoverleg (IPKO) plaats.

Gedurende het IPKO vergaderen delegaties van de Staten-Generaal en van de Staten van Aruba en Curaçao onder leiding van de voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer, Jan Paternotte (D66), over belangrijke thema's die de landen van het Koninkrijk aangaan.

De centrale thema's voor dit IPKO zijn de gevolgen van de situatie in Venezuela, de Sustainable Development Goals (SDG's) en de staatkundige verhoudingen in het Koninkrijk. De delegatie van Sint Maarten moet deze keer noodgedwongen verstek laten gaan vanwege de begrotingsbehandeling die week in eigen land.

Agenda

Het overleg begint op dinsdag 25 juni met een openingsbijeenkomst in de plenaire vergaderzaal van de Eerste Kamer, waarbij de delegaties worden welkom geheten door senator Joris Backer (D66), Tijdelijk Voorzitter van de Eerste Kamer. Daarna brengen de delegaties een bezoek aan paleis Noordeinde, voor een ontvangst door Z.M. de Koning. In de middag zijn er presentaties van de recente ontwikkelingen per land.

Senator Paul Rosenmöller (GroenLinks), voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties en delegatieleider, zal ingaan op de ontwikkelingen in Nederland. Dinsdag wordt verder van gedachten gewisseld over de politieke en maatschappelijke situatie in Venezuela en de mogelijke gevolgen hiervan voor het Caribische deel van het Koninkrijk.

Woensdag 26 juni staat onder andere in het teken van de Sustainable Development Goals. Dit zijn doelstellingen, opgesteld door de Verenigde Naties, voor toekomstige duurzame ontwikkeling wereldwijd.

Donderdag 27 juni vinden er twee werkbezoeken plaats. De delegaties bezoeken Rotterdam/The Hague airport en een leggen een werkbezoek af in het kader van de Rotterdamse wijkaanpak.

Het interparlementair overleg eindigt op vrijdag 28 juni met de vaststelling en ondertekening van de afsprakenlijst en een gezamenlijke persconferentie van de voorzitters van de drie delegaties.

Conceptagenda IPKOPDF-document


Deel dit item: