Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Algemene politieke beschouwingen Eerste Kamer18 oktober 2019

De Eerste Kamer houdt dinsdag 29 oktober a.s. haar jaarlijkse debat met de regering over de Miljoenennota 2020. Tijdens deze Algemene politieke beschouwingen (Apb) bespreken de Kamer en de regering de hoofdlijnen van het regeringsbeleid (de Rijksbegroting) voor het volgende jaar, zoals die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd.

Algemene politieke beschouwingen in 2018
Meer afbeeldingen

De Eerste Kamer is medewetgever en controleur van de regering. Tijdens de Apb geven de Eerste Kamerfracties bij monde van de fractievoorzitters hun visie op de regeringsplannen uit de Miljoenennota en de troonrede. In moties kunnen fracties oproepen tot wijzigingen van het beleid. De minister-president verdedigt namens de regering de plannen.

Bij de Apb wordt een vaste sprekersvolgorde aangehouden. Eerst komt de fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij aan het woord, gevolgd door de fractievoorzitter van de grootste regeringsfractie. Dit gaat zo om en om door in volgorde van fractiegrootte.

Dit jaar vindt het debat voor het eerst plaats met de huidige Eerste Kamer die op 11 juni jl. is aangetreden.

Sociale media menu


Deel dit item:
Algemene politieke beschouwingen in 2018
Algemene politieke beschouwingen in 2018