Uitstel stemmingen over project «militair radarstation Herwijnen» en overig nieuws10 december 2019

De Eerste Kamer heeft vandaag de stemmingen over het bij brief van 7 juni 2019 aangeboden besluit waarin de staatssecretaris van Defensie de Rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing verklaart op de voorbereiding van het project «militair radarstation Herwijnen» en over de tijdens de plenaire behandeling van het besluit op 3 december 2019 ingediende

uitgesteld. Naar aanleiding van het ordevoorstel van senator Kox (SP) vinden de stemmingen nu plaats op 17 december 2019.

De stemming over de

is op verzoek van de indiener aangehouden. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had bij brief van 10 december 2019 (EK 32.043 / 35.300, V) gereageerd op de gewijzigde motie en verzocht de motie aan te houden.

De Kamer heeft het voorstel

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: CDA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, PvdA, ChristenUnie, OSF, VVD en 50PLUS.

Tegen: PVV, SGP, FVD en Fractie-Otten.

Ook over tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel ingediende moties werd gestemd.

Het wetsvoorstel

is als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PvdA is daarbij aantekening verleend.

De wetsvoorstellen

zijn als hamerstukken afgedaan.

De Kamer heeft op 9 en 10 december 2019 met de staatssecretaris van Financiën gedebatteerd over de 6 wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2020 en twee fiscale implementatiewetsvoorstellen.

Over de tijdens het debat ingediende moties wordt op 17 december 2019 gestemd.Deel dit item: